Quy trình nghiệp vụ

Đăng nhập bằng G+ là tính năng hỗ trợ người dùng đăng nhập hệ thống bằng tài khoản gmail qua xác thực G+, giảm thiểu thời gian nhập user/password trên màn hình đăng nhập truyền thống.

Quy trình

Các luồng quy trình Phê duyệt trên Web

 • Đăng nhập bằng G+. Chi tiết nghiệp vụ tại đây.

Mô tả nghiệp vụ

Người dùng có nhu cầu đăng nhập nhanh hơn mà không cần nhập user/password nhiều lần, có thể thực hiện đăng nhập bằng G+ qua quy trình đơn giản như sau:

 1. Người dùng nhấn chọn đăng nhập bằng G+.

 2. Thực hiện xác thực qua Google Authenticator để sử dụng chức năng.

Luồng chức năng chính

 • Đăng nhập bằng G+. Chi tiết nghiệp vụ tại đây.

Đăng nhập bằng G+

Đối tượng thực hiện: Người dùng

 1. Vào màn hình Đăng nhập. Nhấn chọn

 2. Sau khi nhấn chọn đăng nhập bằng G+, màn hình hiển thị cho phép người dùng chọn gmail để đăng nhập hệ thống.

  • Nếu chưa có gmail trên trình duyệt, người dùng sẽ cần đăng nhập gmail để sử dụng tiếp chức năng.

  • Khi đã chọn/ nhập gmail có tài khoản trên hệ thống, màn hình hiển thị cho phép người dùng quét mã QR để xác thực qua Google Authenticator:

  • Người dùng vào ứng dụng Google Authenticator trên mobile, quét mã bằng tài khoản gmail tương ứng vừa đăng nhập.

  • Sau khi có quét mã, tiếp tục nhấn Xác nhận, màn hình hiển thị cho cho phép nhập mã:

  • Người dùng nhập mã và nhấn Hoàn thành

  Lưu ý: Bước 2 chỉ áp dụng đối với người mới sử dụng tính năng đăng nhập bằng G+ lần đầu tiên. Từ lần thứ 2 trở đi, người dùng sẽ được bỏ qua bước này. Sau khi nhấn chọn đăng nhập G+ màn hình sẽ hiển thị luôn bước thứ 3: Xác thực 2 bước.

 3. Xác thực 2 bước:

  • Người dùng tiếp tục nhập mã đã được gửi về Google Authenticator trên mobile

  • Nhấn Đăng nhập
 4. Chọn thời lượng ghi nhớ đăng nhập G+

  • Khi đã xác thực đúng mã Google Authenticator, hệ thống tiến hành cho phép người dùng lựa chọn thời gian lưu đăng nhập:

  • Màn hinh hiểu thị mặc định Vĩnh viễn. Người dùng có thể thay đổi thời gian bằng nhiều lựa chọn khác:

  • Thời gian lưu đăng nhập bằng G+ sẽ tương ứng với thời gian người dùng lựa chọn:

   • Nếu chọn Vĩnh viễn: Hệ thống ghi nhớ mã xác thực của người dùng và khi người dùng đăng nhập bằng G+ lần sau, hệ thống sẽ được đăng nhập không cần nhập mã xác thực.

   • Nếu chọn mức độ thời gian khác nhau (Giờ, phút,...), thì khi hết thời gian, người dùng đăng nhập bằng G+ sẽ cần nhập mã xác thực lại lần sau.

  • Lưu ý: Nếu người dùng nhấn Bỏ qua, người dùng sẽ luôn phải xác thực bằng 2 bước (từ bước 3).

 5. Nhấn Tiếp tục, người dùng sẽ đăng nhập hệ thống thành công.